طراحی لوگو وب درس

طراحی لوگو وب درس

وب درس یکی از سایتهای پیشگام در زمینه آموزش وب به صورت غیرحضوری بود. بر اساس مخاطبین اصلی این سایت که جوانان بودند، این طراحی لوگو به تایید مدیریت وب درس رسید.


دپارتمان  گرافیک دسته  گرافیک بخش  لوگو بازدید  47934 تاریخ انتشار  1394/05/04 00:00:00
کارهای مرتبط
طراحی لوگو عالیجناب / طراحی لوگو رستوران بوفالو / طراحی لوگو خانه سازدهنی / طراحی لوگو شروین مشایخ

تگ ها
جوان / وب / آموزش / برند / طوسی / مشکی / خلاق

طراحی لوگو

طراحی لوگو وب درس: کی لو استودیو، تابستان 1392

طراحی لوگو

طراحی لوگو وب درس: کی لو استودیو، تابستان 1392