غرفه هایک ویژن HIKVISION در نمایشگاه IPAS 2015

غرفه هایک ویژن HIKVISION در نمایشگاه IPAS 2015


دپارتمان  معماری دسته  معماری بخش  سازه های نمایشگاهی بازدید  109193 تاریخ انتشار  1394/07/18 00:00:00
تگ ها
غرفه / طراحی / معماری

طرح سه بعدی غرفه هایک ویژن

طرح سه بعدی غرفه هایک ویژن

طرح سه بعدی غرفه هایک ویژن

طرح سه بعدی غرفه هایک ویژن

عکس اجرا شده از روز افتتاحیه نمایشگاه ایپاس IPAS 2015

عکس اجرا شده از روز افتتاحیه نمایشگاه ایپاس IPAS 2015

عکس اجرا شده از روز افتتاحیه نمایشگاه ایپاس IPAS 2015

عکس اجرا شده از روز افتتاحیه نمایشگاه ایپاس IPAS 2015

عکس اجرا شده از روز افتتاحیه نمایشگاه ایپاس IPAS 2015

عکس اجرا شده از روز افتتاحیه نمایشگاه ایپاس IPAS 2015

عکس اجرا شده از روز افتتاحیه نمایشگاه ایپاس IPAS 2015