طراحی لوگو خانه سازدهنی

طراحی لوگو خانه سازدهنی

خانه سازدهنی با توجه به داشتن لوگوی قبلی نیاز به تغییرات عمده داشت. تغییراتی که با محتوای آموزش کودک نزدیکتر باشد. هارمونی رنگی انتخاب شده برای هر یک از دپارتمانهای خانه سازدهنی توسط کی لو استودیو از موارد دیگری است که لوگو خانه سازدهنی را بسیار متفاوت نموده است.


دپارتمان  گرافیک دسته  گرافیک بخش  لوگو بازدید  58012 تاریخ انتشار  1394/05/04 00:00:00
کارهای مرتبط
طراحی لوگو عالیجناب / طراحی لوگو رستوران بوفالو / طراحی لوگو شروین مشایخ

تگ ها
موسیقی / ساز / سازدهنی / کودک / طلایی / طوسی / هارمونی

طراحی لوگو

طراحی لوگو خانه سازدهنی (هارمونیکا هوم): کی لو استودیو، پاییز 1393

ایده طراحی لوگو

ایده اصلی طراحی لوگو خانه ساز دهنی: کی لو استودیو، پاییز 1393

نمایش لوگو

نمایش لوگو خانه سازدهنی به صورت یک تابلوی برجسته: کی لو استودیو، پاییز 1393

تایپوگرافی

نحوه قرارگیری اجزای تایپوگرافی فارسی خانه سازدهنی: کی لو استودیو، پاییز 1393

تایپوگرافی

نحوه قرارگیری اجزای تایپوگرافی انگلیسی خانه سازدهنی: کی لو استودیو، پاییز 1393 ل

لوگو مونو کروم

نحوه نمایش لوگو مونو کروم به صورت عمودی و افقی: کی لو استودیو، پاییز 1393

هارمونی رنگ

رنگهای قابل استفاده برای لوگو خانه سازدهنی: کی لو استودیو، پاییز 1393