طراحی بسته بندی رستوران سانته

طراحی بسته بندی رستوران سانته

بسته بندی های رستوران سانته با توجه به 5 گروه غذای طراحی و به تولید رسیده اند. رنگ هر بخش غذایی بر اساس نیاز همان لحظه ذهن فرد سفارش دهنده  مختص خود انتخاب شده. به این رنگها در اسطلاح رنگهای خوش مزه گفته می شود که ذهن را به سمت میل به غذا تحریک می کند. با طراحی بیش از 160 لگوی گرافیکی (پترن) ، کلیه دسته ها از لحاض بصری از هم جدا شده اند. ظروف انتخاب شده در این بسته بندی ها از جنس پلاستیک بوده و قابلیت استفاده در ماکروفر را دارد.


دپارتمان  گرافیک دسته  گرافیک بخش  بسته بندی بازدید  44504 تاریخ انتشار  1394/06/18 08:15:32

طراحی بسته بندی رستوران سانته

طراحی بسته بندی رستوران سانته

طراحی بسته بندی همبرگر رستوران سانته

طراحی الگو های نان رستوران سانته

طراحی الگو های پیتزا رستوران سانته

طراحی الگو های صبحانه رستوران سانته

طراحی الگو های گوشت رستوران سانته

طراحی الگو های ماکارونی رستوران سانته

طراحی الگو های ماهی و میگو رستوران سانته

طراحی الگو های مرغ رستوران سانته

طراحی الگو های سبزیجات رستوران سانته