عکاسی گروه صنعتی بوتان

عکاسی گروه صنعتی بوتان

کی لو استودیو مفتخر است که تنها مجری عکاسی صنعتی گروه صنعتی بوتان در ایران می باشد. عکسهایی که مشاهده می فرمایید تعداد کمی از کارهای اجرا شده برای گروه صنعتی بوتان می باشند که صرفا فقط جنبه نمایش نمونه کار را دارند.


دپارتمان  گرافیک دسته  عکاسی بخش  عکاسی صنعتی بازدید  240583 تاریخ انتشار  1394/06/19 04:54:12
تگ ها
عکاسی / عکاسی صنعتی / بوتان / سفید

بخشی از عکسهای تهیه شده توسط کی لو استودیو

عکاسی صنعتی گروه صنعتی بوتان

عکاسی صنعتی گروه صنعتی بوتان

عکاسی صنعتی گروه صنعتی بوتان

عکاسی صنعتی گروه صنعتی بوتان