شوالیه های کی لو

دسته: داخلی / نویسنده: سارا موفق

واژه "شوالیه" برای اولین با در نرم افزار مدیریت کسب و کار myKLO برای کارمندان شرکت استفاده شد. امروز شوالیه های کی لو استودیو را در وب سایت معرفی کردیم تا با آن ها آشنا شوید. همکارانی که با تلاش و پشتکار خود سعی در بهبود روند کارها و هر چه خلاقانه تر انجام گرفتن پروژه ها دارند. بخش های مختلف شرکت از جمله گرافیک، معماری، وب و مالی نیز در این قسمت مشاهده می شوند... ما خلاقانه تلاش می کنیم تا شما متفاوت باشید.....