طراحی لوگو ترنا سیستم

طراحی لوگو ترنا سیستم

بازآفرینی لوگو از کارهای مشکل گرافیکی است. تغییرات لوگو تا حدی که به کلیت لوگو آسیبی نرسد.این لوگو به سفارش مدیریت ترنا سیستم بر اساس تغییر کلی در سیستم تبلیغاتی تغییر نمود.


دپارتمان  گرافیک دسته  گرافیک بخش  لوگو بازدید  54836 تاریخ انتشار  1394/05/04 07:45:52
کارهای مرتبط
طراحی لوگو عالیجناب / طراحی لوگو رستوران بوفالو / طراحی لوگو خانه سازدهنی / طراحی لوگو وب درس / طراحی لوگو شروین مشایخ

تگ ها
بازآفرینی / طلایی / آبی / لوکس / برند / هویت / سازمان / محصول